Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Welcome Guest!

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/18/2018 in all areas

  1. 1 point
    Info: Trial-Helper este un membru staff pe perioadă scurtă, o perioadă de 3 săptămâni în care i se vor testa aptitudinile și abilitățile ca membru staff. La finalul perioadei de 3 săptămâni, staff-ul secțiunii va vota intrarea trial-helper-ului în staff cu gradul de helper pe perioadă nedeterminată. Atenție: Trial-Helper e orice membru ce a fost acceptat, care nu a mai fost în staff. La primul warn, trial-helper-ul ia remove, insă va putea reveni după o săptamână cu o noua cerere. Un membru poate fi acceptat de maxim 2 ori ca trial-helper. Model: ➢ Prenumele tău*: ➢ Cu ce nick-uri joci pe server*: ➢ Data de naștere completă (zz/ll/yy)*: ➢ Primele 7 cifre din CNP*: ➢ Discord*: ➢ Skype*: ➢ Scurtă descriere (20-35 cuvinte): ➢ Ai citit regulamentele?*: ➢ Motivația cereri (Motivul principal pentru care ai fi candidatul ideal)*: * Camp Obligatoriu (!) Aveți dreptul la o singură cerere pe săptămână. Cererile incomplete sau care nu îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi automat respinse. Titlul cererii trebuie sa conțină următoarele cuvinte: Cerere Trial-Helper <nick>. Exemplu: Cerere Trial-Helper GoodJobSteve. (!) Doar membrii staff ai secțiunii au drept de vot la cereri. Orice membru ce votează cu pro, contra, acceptat sau respins înafară de membrii staff va fi sancționat cu 20 de puncte de penalizare și suspendarea accesului pe forum timp de 2 zile.
×